messager
 
เทศบาลตำบลนิเวศน์ call ข้อมูลการติดต่อ public ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


เทศบาลตำบลนิเวศน์
อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
Niwes Subdistrict Municipality 043569167

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

การโอนงบประมาณรายจ่าย
folder การโอนงบประมาณรายจ่าย

สถิติ sitemap
วันนี้ 13
เดือนนี้2,851
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)69,065
ทั้งหมด 280,000

camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567[15 กรกฎาคม 2567]
มอบเงินช่วยเหลือบ้านไฟไหม้[4 กรกฎาคม 2567]
วันต่อต้านยาเสพติดโลก [26 มิถุนายน 2567]
ช่วยเหลือประชาชนประสบอัคคีภัย[18 มิถุนายน 2567]
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview35
ประชาสัมพันธ์การสักการะพระบรมสารีริกธาตุ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview27
รายงานงบการเงินประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview52
ประกาศการอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview35
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview34

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview1
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview19

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
check_circle ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
(กดลิ้งค์ด้านล่างนี้⬇️)

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อสำนักงานเทศบาลตำบลนิเวศน์ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส


ผู้บริหารท้องถิ่น
check_circle ผู้บริหารองค์กร
นายณรงค์ฤทธิ์ นาอ่อน
นายกเทศมนตรีตำบลนิเวศน์
โทร : 081-5457804
นายณรงค์ฤทธิ์ นาอ่อน
นายกเทศมนตรีตำบลนิเวศน์
โทร : 081-5457804
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งการทุจริตหรือตรวจสอบการทุจริต

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
12/07/2567
12/07/2567
การรายงานผลการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
กสว.
12/07/2567
12/07/2567
ขอความอนุเคราะห์จังหวัดตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องการรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอย (Clusters) ภายในจังหวัด
กศ.
12/07/2567
12/07/2567
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 4
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
11/07/2567
12/07/2567
แนวทางในการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากลิงและสัตว์ป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กศ.
11/07/2567
11/07/2567
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง พร้อมหางเครื่อง ระดับเยาวชน ดาวรุ่งลูกทุ่ง สยามมหานคร ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2567
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ.
11/07/2567
11/07/2567
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 4

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ