เทศบาลตำบลนิเวศน์ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นิเวศน์
อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
Niwes Subdistrict Municipality

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
folder แผนการดำเนินงานประจำปี
insert_drive_file แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file แผนการดำเนินงานประจำปี2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file แผนงานดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 234
insert_drive_file ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 220
insert_drive_file ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 290
insert_drive_file ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 216
insert_drive_file ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 216
insert_drive_file ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 220
insert_drive_file ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 238
insert_drive_file ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 225
insert_drive_file บัญชีสรุปโครงการพัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 230
insert_drive_file ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 214
insert_drive_file ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านทรัพยากร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 217
insert_drive_file ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 224
insert_drive_file ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 227
insert_drive_file ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 219
insert_drive_file ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 221
insert_drive_file ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 206
insert_drive_file ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 216
insert_drive_file บัญชีสรุปโครงการพัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 189
1 - 20 (ทั้งหมด 29 รายการ) 1 2