เทศบาลตำบลนิเวศน์ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นิเวศน์
อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนิเวศน์ หมู่ที่ 5 บ้านนิคม ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170 โทรศัพท์ : 043-569167folder แผนการดำเนินงานประจำปี
insert_drive_file แผนงานดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านทรัพยากร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file บัญชีสรุปโครงการพัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
1 - 20 (ทั้งหมด 27 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายพรประสิทธิ์ รัตนวิชัย)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลนิเวศน์
โทร : 083-3450367
(นายพรประสิทธิ์ รัตนวิชัย)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลนิเวศน์
โทร : 083-3450367
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 327
เดือนนี้ 7,697
เดือนที่แล้ว 10,657
ทั้งหมด 18,778