เทศบาลตำบลนิเวศน์ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นิเวศน์
อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
Niwes Subdistrict Municipality

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
folder แผนการดำเนินงานประจำปี
insert_drive_file แผนการดำเนินงานประจำปี2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file แผนงานดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195
insert_drive_file ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179
insert_drive_file ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196
insert_drive_file ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 178
insert_drive_file ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 176
insert_drive_file ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 180
insert_drive_file ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198
insert_drive_file ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183
insert_drive_file บัญชีสรุปโครงการพัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 194
insert_drive_file ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179
insert_drive_file ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านทรัพยากร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 178
insert_drive_file ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188
insert_drive_file ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186
insert_drive_file ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183
insert_drive_file ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 180
insert_drive_file ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 169
insert_drive_file ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179
insert_drive_file บัญชีสรุปโครงการพัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144
insert_drive_file ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (version 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 160
1 - 20 (ทั้งหมด 28 รายการ) 1 2