เทศบาลตำบลนิเวศน์ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นิเวศน์
อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
Niwes Subdistrict Municipality

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
photo สุรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 194
insert_drive_file แบบรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2563 (แบบ สขร.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนเมษายนปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168
insert_drive_file สรุปการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร. 1 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 176
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 189
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167
1 - 20 (ทั้งหมด 22 รายการ) 1 2