เทศบาลตำบลนิเวศน์ call ข้อมูลการติดต่อ public ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

เทศบาลตำบล
นิเวศน์
อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
Niwes Subdistrict Municipality

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
photo สุรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 254
insert_drive_file แบบรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2563 (แบบ สขร.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 242
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนเมษายนปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 232
insert_drive_file สรุปการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร. 1 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 240
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 229
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 268
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 241
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 242
1 - 20 (ทั้งหมด 28 รายการ) 1 2