เทศบาลตำบลนิเวศน์ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นิเวศน์
อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนิเวศน์ หมู่ที่ 5 บ้านนิคม ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170 โทรศัพท์ : 043-569167check_circle นโยบายการบริหาร
บทนำ
กราบเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวตำบลนิเวศน์ที่รักทุกท่าน กระผมขอขอบพระคุณทุกท่านที่ไว้วางใจรับเลือกผมเข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้บริหาร เพื่อพัฒนาเทศบาลตำบลนิเวศน์ให้มีความเจริญก้าวหน้า โดยคำนึงถึงความถูกต้องและการบริหารงานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และที่สำคัญจะยึดเอาประโยชน์และความสุขและความต้องการของประชาชนเป็นสำคัญ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายพรประสิทธิ์ รัตนวิชัย)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลนิเวศน์
โทร : 083-3450367
(นายพรประสิทธิ์ รัตนวิชัย)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลนิเวศน์
โทร : 083-3450367
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 394
เดือนนี้ 7,764
เดือนที่แล้ว 10,724
ทั้งหมด 18,845