เทศบาลตำบลนิเวศน์ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นิเวศน์
อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนิเวศน์ หมู่ที่ 5 บ้านนิคม ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170 โทรศัพท์ : 043-569167account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายพรประสิทธิ์ รัตนวิชัย
ปลัดเทศบาล
โทร : 083-3450367
นายพรประสิทธิ์ รัตนวิชัย
ปลัดเทศบาล
โทร : 083-3450367
นางสาวปิยะนาต กวินวงศ์ไพบูลย์
รองปลัดเทศบาล
โทร : 081-0477088
นางสาวปิยะนาต กวินวงศ์ไพบูลย์
รองปลัดเทศบาล
โทร : 081-0477088
นายอาทิตย์ ศรีมงคล
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 081-9981345
นายอาทิตย์ ศรีมงคล
หัวหน้าสำนักปลัด

โทร : 081-9981345
นางจีรา ทวีโชค
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 089-8406787
นางจีรา ทวีโชค
ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร : 089-8406787
นายธาวิน ธงทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 062-1853315
นายธาวิน ธงทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร : 062-1853315
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายพรประสิทธิ์ รัตนวิชัย)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลนิเวศน์
โทร : 083-3450367
(นายพรประสิทธิ์ รัตนวิชัย)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลนิเวศน์
โทร : 083-3450367
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 310
เดือนนี้ 7,680
เดือนที่แล้ว 10,640
ทั้งหมด 18,761