เทศบาลตำบลนิเวศน์ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นิเวศน์
อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
Niwes Subdistrict Municipality

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box คณะผู้บริหาร
นายณรงค์ฤทธิ์ นาอ่อน
นายกเทศมนตรีตำบลนิเวศน์
โทร : 081-5457804
นายกมล ศิริเกตุ
รองนายกเทศมนตรีตำบลนิเวศน์
โทร : 081-3208744
นางเพ็ญจิตร วังผือ
รองนายกเทศมนตรีตำบลนิเวศน์
โทร : 063-7278493
นายบุญมา เวียงสิมา
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลนิเวศน์
โทร : 0885717377
นายบุญตรี กันยาศรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลนิเวศน์
โทร : 0845113181