เทศบาลตำบลนิเวศน์ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นิเวศน์
อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
Niwes Subdistrict Municipality

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1
รายละเอียด : วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลนิเวศน์ ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อพิจารณา 1). เรื่องการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2566 2).เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3). คัดเลือกคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนิเวศน์ ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้โพส : admin