เทศบาลตำบลนิเวศน์ call ข้อมูลการติดต่อ public ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

เทศบาลตำบล
นิเวศน์
อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
Niwes Subdistrict Municipality

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1
รายละเอียด : วันที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลนิเวศน์ ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1 ประจำปี 2566 เพื่อเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลนิเวศน์พิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้ 1.การขอใช้และขอถอนที่ดินสาธารณประโยชน์ "ป่าดอนแดงทำเลเลี้ยงสัตว์สาธารณประโยชน์" เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม 2. ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 3. การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 4. การถ่ายโอนประปาหมู่บ้าน บ้านดอนไผ่ หมู่10 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้โพส : admin