เทศบาลตำบลนิเวศน์ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นิเวศน์
อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
Niwes Subdistrict Municipality

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
ออกเยี่ยมติดตาม ผู้สูงอายุ ผู้พิการและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึงพิง
รายละเอียด : วันที่ 26 ตุลาคม 2565 เทศบาลตำบลนิเวศน์ นำโดยนายณรงค์ฤทธิ์ นาอ่อน นายกเทศมนตรีตำบลนิเวศน์ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะกรรมการทำงานศูนย์ฯ ออกเยี่ยม-ติดตาม มอบอาหาร ไข่ นม สิ่งของเครื่องใช้ ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อบรรเทาและลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน โดยคณะทำงานศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการเทศบาลตำบลนิเวศน์
ผู้โพส : admin