เทศบาลตำบลนิเวศน์ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นิเวศน์
อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
Niwes Subdistrict Municipality

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
เทศบาลตำบลนิเวศน์
รายละเอียด : 12 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลนิเวศน์ ขอชื่นชมยกย่องนางสาวช่อผกา ชนัดนา เดินทางมาจากบ้านหัวเรือ ตำบลหัวเรือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เพิ่อชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวนเงิน 48 บาท มา ณ โอกาสนี้
ผู้โพส : admin