เทศบาลตำบลนิเวศน์ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นิเวศน์
อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
Niwes Subdistrict Municipality

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
ประชุมสภาเทศบาลตำบลนิเวศน์ สมัยสามัญ
รายละเอียด : 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลนิเวศน์ ประชุมสภาเทศบาลตำบลนิเวศน์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อพิจารณา 1) เรื่องการประปาส่วนภูมิภาคสาขาร้อยเอ็ดขอใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์ทำเลเลี้ยงสัตว์ป่าดอนแดง /2) เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง /3) เรื่องจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และ /4) เรื่องจ่ายขาดเงินทุนสำรองสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนิเวศน์
ผู้โพส : admin