เทศบาลตำบลนิเวศน์ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นิเวศน์
อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
Niwes Subdistrict Municipality

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4
รายละเอียด : วันที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 10.30 น. เทศบาลตำบลนิเวศน์ ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2565 เพื่อเสนอสภาเทศบาลตำบลนิเวศน์ พิจารณาผลการดำเนินงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา , รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลนิเวศน์ ประจำปี พ.ศ.2565 และเรื่องอื่น ๆ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนิเวศน์
ผู้โพส : admin