เทศบาลตำบลนิเวศน์ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นิเวศน์
อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
Niwes Subdistrict Municipality

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่
รายละเอียด : วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลตำบลนิเวศน์ ร่วมงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่อำเภอธวัชบุรี ประจำปี พ.ศ.2566 เพื่อนุรักษ์วัฒนธรรม สืบสานวิถีชีวิตเกษตรกรให้อนุชนรุ่นหลังได้รู้จักประเพณีอันดีงามของบรรพบุรุษ รักษาให้คงอยู่สืบไป มีการจัดแสดงจำหน่ายสินค้า OTOP ผลผลิตของเกษตรกรในพื้นที่ ร่วมชมร่วมเชียร์การแสดงศิลปะพื้นบ้านของตำบลต่างๆ การประกวดส้มตำลีลาเพื่อสุขภาพ และกิจกรรมมากมายหลายรายการ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้โพส : admin