เทศบาลตำบลนิเวศน์ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นิเวศน์
อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
Niwes Subdistrict Municipality

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
รายงานการก่อสร้างบ้านพักผู้พิการ
รายละเอียด : วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ฤทธิ์ นาอ่อน นายกเทศมนตรีตำบลนิเวศน์ นายกมล ศิริเกตุ รองนายกเทศมนตรี นางสาวปิยนาต กวินวงศ์ไพบูลย์ รองปลัดเทศบาลฯ พ.จ.อ.ประชัน อาจนนลา ปลัดอำเภอตัวแทนนายอำเภอธวัชบุรีพร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน(จิตอา่สา) ลงพื้นที่เทพื้นปูนในการก่อสร้างบ้านพักผู้พิการ รายนาย วรวุฒิ เจริญสุข ราฎรบ้านหนองบัว หมู่ที่ 9 ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้โพส : admin