เทศบาลตำบลนิเวศน์ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นิเวศน์
อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
Niwes Subdistrict Municipality

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
รายละเอียด : วันที่ 26 สิงหาคม 2565 นายณรงค์ฤทธิ์ นาอ่อน นายกเทศมนตรี นางเพ็ญจิตร วังผือ รองนายกเทศมนตรี จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาผู้เรียน โดยการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนิเวศน์ ณ วัดมหาเจดีย์ชัยมงคล อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้โพส : admin