เทศบาลตำบลนิเวศน์ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นิเวศน์
อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
Niwes Subdistrict Municipality

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
ติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซมบ้านพักคนพิการ
รายละเอียด : วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลนิเวศน์ ติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซมบ้านพักอาศัยผู้พิการราย นายวรวุฒิ เจริญสุข ราษฎรบ้านหนองบัว หมู่ที่ 9 ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้โพส : admin