เทศบาลตำบลนิเวศน์ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นิเวศน์
อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
Niwes Subdistrict Municipality

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
ประชุมสภาเทศบาลตำบลนิเวศน์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2565
รายละเอียด : 23 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลนิเวศน์ ประชุมสภาเทศบาลตำบลนิเวศน์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2565 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 1). ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วาระที่ 2 และวาระที่ 3 2). ร่างเทศบัญญัติเรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2565 และ 3). ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินทุนสำรองสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนิเวศน์ ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้โพส : admin