เทศบาลตำบลนิเวศน์ call ข้อมูลการติดต่อ public ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

เทศบาลตำบล
นิเวศน์
อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
Niwes Subdistrict Municipality

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 [6 ธันวาคม 2566]
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 [15 พฤศจิกายน 2566]
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2566 [24 ตุลาคม 2566]
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฯ [20 ตุลาคม 2566]
วันนวมินทรมหาราช [14 ตุลาคม 2566]
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ [27 กันยายน 2566]
ขุดลอกทางน้ำไหล [25 กันยายน 2566]
กิจกรรมค่ายพัฒนาครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด [22 กันยายน 2566]
ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ [14 กันยายน 2566]
ประชุมสัมมนาทางวิชาการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด [11 กันยายน 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 1 - 10 (ทั้งหมด 251 รายการ)