เทศบาลตำบลนิเวศน์ call ข้อมูลการติดต่อ public ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

เทศบาลตำบล
นิเวศน์
อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
Niwes Subdistrict Municipality

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิง [25 มิถุนายน 2564]
ช่วยเหลือประชาชนจากวาตภัย [24 มิถุนายน 2564]
สำรวจความเสียหายบ้านเรือนราษฎร [23 มิถุนายน 2564]
ประชุมโครงการแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข [22 มิถุนายน 2564]
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนิเวศน์ [22 มิถุนายน 2564]
มาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [17 มิถุนายน 2564]
ประชุมหารือร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [15 มิถุนายน 2564]
โครงการกำจัดขยะปรับปรุงสิ่่งแวดล้อม ป้องกันไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564 [15 มิถุนายน 2564]
ติดตามโครงการก่อสร้างบ้านเหล่ากาชาดร้อยเอ็ด [9 มิถุนายน 2564]
มอบอุปกรณ์สังกะสีช่วยเหลือราษฎรที่ประสบวาตภัย [7 มิถุนายน 2564]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 131 - 140 (ทั้งหมด 251 รายการ)