เทศบาลตำบลนิเวศน์ call ข้อมูลการติดต่อ public ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

เทศบาลตำบล
นิเวศน์
อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
Niwes Subdistrict Municipality

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการติดตามงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนิเวศน์ (5 ภาพ) [24 เมษายน 2563]
แจกหน้ากากอนามัยป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (9 ภาพ) [24 เมษายน 2563]
ร้านจรวด ออฟเซทมอบหน้ากากให้เทศบาลตำบลนิเวศน์ (3 ภาพ) [20 เมษายน 2563]
มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโรคโควิด-19 (9 ภาพ) [17 เมษายน 2563]
ช่วยเหลือชาวบ้านผู้ประสบวาตภัย (7 ภาพ) [16 เมษายน 2563]
เผยแพร่ความรู้การป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และแจกหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตัวเอง (9 ภาพ) [30 มีนาคม 2563]
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563 (7 ภาพ) [18 มีนาคม 2563]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019และการจัดทำหน้ากากอนามัย (19 ภาพ) [9 มีนาคม 2563]
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรและเพิ่มศักยภาพผู้บริหารฯ (15 ภาพ) [11 กุมภาพันธ์ 2563]
กิจกรรมประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี 2563 (18 ภาพ) [17 มกราคม 2563]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 171 - 180 (ทั้งหมด 251 รายการ)