เทศบาลตำบลนิเวศน์ call ข้อมูลการติดต่อ public ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

เทศบาลตำบล
นิเวศน์
อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
Niwes Subdistrict Municipality

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
camera_alt ภาพกิจกรรม
สำรวจ ช่วยเหลือ ประชาชนที่ได้รับเดือดร้อนจากพายุโพดุล (13 ภาพ) [30 สิงหาคม 2562]
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 (8 ภาพ) [21 สิงหาคม 2562]
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 (6 ภาพ) [28 กรกฎาคม 2562]
ตรวจประเมินประสิทธิภาพเทศบาลตำบลนิเวศน์ (10 ภาพ) [10 กรกฎาคม 2562]
วันต่อต้านยาเสพติดโลก (7 ภาพ) [26 มิถุนายน 2562]
ประชุมการบริหารจัดการขยะ (15 ภาพ) [25 มิถุนายน 2562]
ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2562 (9 ภาพ) [21 มิถุนายน 2562]
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (10 ภาพ) [17 มิถุนายน 2562]
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562 (8 ภาพ) [3 มิถุนายน 2562]
โครงการประชาคมหมู่บ้านประกอบการขอใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์ป่าดอนแดง (9 ภาพ) [22 พฤษภาคม 2562]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 191 - 200 (ทั้งหมด 251 รายการ)