เทศบาลตำบลนิเวศน์ call ข้อมูลการติดต่อ public ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

เทศบาลตำบล
นิเวศน์
อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
Niwes Subdistrict Municipality

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

สอบถามการให้บริการ / ข้อมูลต่างๆ
เทศบาลตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

รายละเอียดการสอบถาม


ใส่ code:

 

เด็กแรกเกิดย้ายที่อยู่จะต้องดำเนินการอย่างไรค่ะ

ยื่นเอกสารใบ ดร.6 ได้ที่เทศบาลตำบลนิเวศน์ พร้อมเอกสารของเด็กและของบิดา-มารดา สมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการเปลี่ยนค่ะ

(โดย:ดวงจันทร์ เหรวรรณ์ เขียนเมื่อ:17 มีนาคม 2565)

สอบถามเบี้ยยังชีพขึ้นทะเบียนเดือนใหนถึงเดือนใหนครับ

ผู้ที่เกิดปี พ.ศ.2506 สามารถขึ้นทะเบียนตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 ถึง เดือนกันยายน 2565 ในวัน เวลา ราชการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนิเวศน์ ติดต่องานเบี้ยยังชีพค่ะ

(โดย:สาวิตรี เขียนเมื่อ:17 มีนาคม 2565)

2 รายการที่ดำเนินการแล้ว