ชื่อเรื่อง : ซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน ๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง