ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เทศบาลตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด Electronic Correspondence System
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Correspondence System (เทศบาลตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด)


ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
เทศบาลตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด (เข้าระบบก่อนใช้งาน)
×

ใส่รหัสผ่าน ผู้ใช้ : งานสารบรรณกลาง
ตรวจสอบความปลอดภัย

    
×

ใส่รหัสผ่าน ผู้ดูแลระบบ
ตรวจสอบความปลอดภัย

    
×

ใส่รหัสผ่าน เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ


ตรวจสอบความปลอดภัย

×

ใส่รหัสผ่าน ผู้ใช้ : สำนักปลัด
ตรวจสอบความปลอดภัย

    
×

ใส่รหัสผ่าน ผู้ดูแลระบบ
ตรวจสอบความปลอดภัย

    
×

ใส่รหัสผ่าน เจ้าหน้าที่ดูแลระบบmove_to_inbox ทะเบียนหนังสือรับ

unarchive ทะเบียนหนังสือส่ง

ทะเบียนบันทึก

ทะเบียนคำสั่ง

ทะเบียนประกาศ

หนังสือรับรอง

อีเมลกลาง : saraban@ts-local.org
หมายเลขไอพี : 3.239.112.140
บราวเซอร์ : CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
เวอร์ชั่นระบบ : 22.11271527 (อับเดตวันที่ : 27 พฤศจิกายน 2565) officer
แจ้งเตือน : ระบบจะหยุดให้บริการ ในวันที่ 31 ธันวาคม 2565
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 สามารถเข้าดูข้อมูลได้ ไม่สามารถเพิ่ม แก้ไขข้อมูลได้

กรณีต้องการใช้ระบบในปี 2566 ติดต่อสอบถามผู้ให้บริการ
เพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติม ของบริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์