ชื่อเรื่อง : ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาบริจาคสิ่งของช่วยเหลือศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลนิเวศน์
ชื่อไฟล์ : MC9upv0Fri41109.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : เทศบาลตำบลนิเวศน์ ขอขอบพระคุณท่านเจ้าอาวาสวัดบ้านประตูชัย วัดบ้านหนองบัว วัดบ้านหนองเดิด โครงการหมู่บ้านเอราวัณ ร้านมาวิน ร้านรวมทอง โรงงานท่อประจักษ์ ร้านสุนทรวิทยา ร้านแสงไทย บริษัทอินเตอร์อุตสาหกรรม ร้านประตูทอง บริษัทดัชมิวล์ ร้านพลูทรัพย์อาหารสัตว์ ร้านเอสเอสเอ็ม ร้านยันมาร์รุ่งเจริญแทรกเตอร์ ร้านอำนวยเครื่องหมาย ร้านเข็มพิศล้อแม็ค ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธวัชบุรี ร้านแหล่งรถผู้กอง และสภาเทศบาลตำบลนิเวศน์ ที่ได้บริจาคสิ่งของเครื่องใช้ นำ้ดื่ม และงบประมาณ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ณ ศูนย์ประสานงานโรคระบาดโควิด-19 เทศบาลตำบลนิเวศน์ มา ณ โอกาสนี้


ชื่อไฟล์ : vUx8wLYMon24916.pdf