ชื่อเรื่อง : ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 (ฉบับที่ 2)

ชื่อไฟล์ : oKLusB9Thu100626.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้