ชื่อเรื่อง : จ้างกำจัดขยะมูลฝอยหรือทำลายขยะมูลฝอย ของเทศบาลตำบลนิเวศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง