ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมประตูบานสวิงภายใน เทศบาลตำบลนิเวศน์ที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง