ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างซ่อมแซมอาคารโรงประปา,ห้องเก็บของ เทศบาลตำบลนิเวศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง