ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุก่อสร้างทำรั้วและประตูชั่วคราวด้านหน้าทางเข้าบ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง