ชื่อเรื่อง : ซื้อถังขยะ ขนาด ๑๒๐ ลิตร (แบบมีล้อพร้อมสกรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง