ชื่อเรื่อง : ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษาให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัย ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง