ชื่อเรื่อง : ซื้อดินลูกรังพร้อมเกรดปรับเกลี่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง