ชื่อเรื่อง : จ้างเปลี่ยนยน้ำมันเครื่อง กรองน้ำมันเครื่อง หมายเลขทะเบียน บธ ๙๖๙๘ ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง