ชื่อเรื่อง : จ้างเป่าล้างและทดสอบปริมาณน้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว จำนวน 2 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง