ชื่อเรื่อง : เช่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง