ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด บริเวณภานในบ้านดอนไผ่และบริเวณเทศบาลตำบลนิเวศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง