ชื่อเรื่อง : ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชการที่ 10 ?พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว? พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง