เทศบาลตำบลนิเวศน์ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นิเวศน์
อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
Niwes Subdistrict Municipality

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์โครงการคัดสรรตัวอย่างสุจริต:สุจริตโมเดล poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศการจัดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลนิเวศน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
photo การใช้พลังงานเทศบาลตำบลนิเวศน์ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
photo ประกาศผลสอบคัดเลือกและการขึ้นบัญชีเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนิเวศน์ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file ประกาศรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file ประกาศรับโอน (ย้าย)พนักงานเทศบาลหรือข้าราชการประเภทอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การประกวดเดี่ยวโหวตและเดี่ยวพิณในงานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนิเวศน์ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
insert_drive_file ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลนิเวศน์ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการเกี่ยวกับมาตรการกำกับดูแลสุกร เนื้อสุกร poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
insert_drive_file ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ดเรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานและนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
insert_drive_file ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานการออกแบบตราสัญญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี ยุวกาชาดไทย รอบแรก poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file ประกาศรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116
insert_drive_file ประกาศข่าวสำนักงานคณะการรมการคุ้มครองผู้บริโภค poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116
insert_drive_file ประกาศแจ้งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 สังกัดเทศบาลตำบลนิเวศน์ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127
photo ขอเชิญชวนร่วมทำบุญ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 156
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 37/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129
photo ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด ฉบับที่ 40 มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 #ขอบคุณแจ้งข่าวจังหวัดร้อยเอ็ด poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140
1 - 20 (ทั้งหมด 92 รายการ) 1 2 3 4 5