เทศบาลตำบลนิเวศน์ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นิเวศน์
อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
Niwes Subdistrict Municipality

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ข้อมูลรหัส QR Code งานวิเคราะห์นโยบายและแผน poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศผลสอบคัดเลือกและการขึ้นบัญชีเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนิเวศน์ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดร้อยเอ็ด และการขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file ประกาศรับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนิเวศน์ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและประกาศกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถแต่ละคัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
photo ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ (ร่าง) หลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ต้านทุจริตการศึกษา พ.ศ.2565 เรื่องการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
find_in_page ประกาศแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประกาศใช้เทศบัญญัติตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือข้าราชการประเภทอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายสินค้า "คาราวาน พาณิชย์...ลดราคาช่วยประชาชน Lot 20 (ภูมิภาค)" poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file ประกาศสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file ประกาศระเบียบสภาเทศบาลตำบลนิเวศน์ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1205
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดเรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดใหม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์โครงการ "อบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์" ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 (ฉบับที่ 3) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
photo ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มแจ้งซ่อมและบริการจัดการปัญหาเมือง(Traffy Fondue) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83
find_in_page ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565 (แจงนับ) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
1 - 20 (ทั้งหมด 114 รายการ) 1 2 3 4 5 6