call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นิเวศน์
อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนิเวศน์ หมู่ที่ 5 บ้านนิคม ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170 โทรศัพท์ : 043-569167

camera_alt ภาพกิจกรรม
ออกเหตุรถบรรทุกน้ำมันลงข้างทาง [13 กันยายน 2564]
ผู้โพส : admin
มอบของขวัญ"เราสู้ไปด้วยกัน" [10 กันยายน 2564]
ผู้โพส : admin
ร่วมต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภา [9 กันยายน 2564]
ผู้โพส : admin
ตรวจเยี่ยมและมอบถุงยังชีพผู้กักตัว [7 กันยายน 2564]
ผู้โพส : admin
รับมอบอุปกรณ์สิ่งของ [1 กันยายน 2564]
ผู้โพส : admin
อบรมโครงการสร้างเครือข่ายชมรมสื่อภาคประชาชนร้อยเอ็ด [27 สิงหาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ร่วมเป็นเกียรติงานวันบูรพาจารย์ [27 สิงหาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ตรวจนิเทศการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนิเวศน์ [26 สิงหาคม 2564]
ผู้โพส : admin
งานออกบริการประชาชน [25 สิงหาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ออกตรวจเยี่ยมผู้กักตัวตำบลนิเวศน์ [24 สิงหาคม 2564]
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 144 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายณรงค์ฤทธิ์ นาอ่อน)
นายกเทศมนตรีตำบลนิเวศน์
โทร : 081-5457804
(นายณรงค์ฤทธิ์ นาอ่อน)
นายกเทศมนตรีตำบลนิเวศน์
โทร : 081-5457804
(นายพรประสิทธิ์ รัตนวิชัย)
ปลัดเทศบาล
โทร : 083-3450367
(นายพรประสิทธิ์ รัตนวิชัย)
ปลัดเทศบาล
โทร : 083-3450367
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งการทุจริตหรือตรวจสอบการทุจริต

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 3