เทศบาลตำบลนิเวศน์ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นิเวศน์
อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
Niwes Subdistrict Municipality

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีตบ้านประตูชัย หมู่ที่ 7,16 โดยวิธีคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 231
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 232
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนิคม หมู่ที่ 17 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 456
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนิคม หมู่ที่ 5 และบ้านตาเสือ หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 334
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ 4 และบ้านหนองเดิด หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 307
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ 4 และบ้านหนองเดิด หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 323
insert_drive_file ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 281
photo จำหน่ายพัสดุที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 326
insert_drive_file ประกาศจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 277
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 281
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 236
insert_drive_file ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 221
insert_drive_file ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้าด้วยวิธี (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 223
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 217
insert_drive_file ยกเลิกประกาศ จัดซื้อรถบรรทุกไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 228
insert_drive_file ร่างประกาศเอกสารซื้อ และร่าง TOR โครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 254
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์(e-bidding)จัดซื้อรถบรรทุกไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 213
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1ถึง4 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 219
insert_drive_file ประกาศขายทอดตลาดถังน้ำประปา หมู่ที่ 12 บ้านหนองเดิด poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 326
1 - 20 (ทั้งหมด 26 รายการ) 1 2