call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นิเวศน์
อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
Niwes Subdistrict Municipality

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนิเวศน์ หมู่ที่ 5 บ้านนิคม ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170 โทรศัพท์ : 043-569167

แผนพัฒนาท้องถิ่น
date_range แผนพัฒนาท้องถิ่น
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีตบ้านประตูชัย หมู่ที่ 7,16 โดยวิธีคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55 |
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนิคม หมู่ที่ 17 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 201 |
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนิคม หมู่ที่ 5 และบ้านตาเสือ หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ 4 และบ้านหนองเดิด หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137 |
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ 4 และบ้านหนองเดิด หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137 |
insert_drive_file ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118 |
photo จำหน่ายพัสดุที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7] [ไฟล์8] [ไฟล์9]
insert_drive_file ประกาศจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105 |
insert_drive_file ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96 |
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109 |
insert_drive_file ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้าด้วยวิธี (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91 |
insert_drive_file ยกเลิกประกาศ จัดซื้อรถบรรทุกไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96 |
insert_drive_file ร่างประกาศเอกสารซื้อ และร่าง TOR โครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116 |
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์(e-bidding)จัดซื้อรถบรรทุกไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1ถึง4 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97 |
insert_drive_file ประกาศขายทอดตลาดถังน้ำประปา หมู่ที่ 12 บ้านหนองเดิด poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5]
1 - 20 (ทั้งหมด 25 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายณรงค์ฤทธิ์ นาอ่อน)
นายกเทศมนตรีตำบลนิเวศน์
โทร : 081-5457804
(นายณรงค์ฤทธิ์ นาอ่อน)
นายกเทศมนตรีตำบลนิเวศน์
โทร : 081-5457804
(นายพรประสิทธิ์ รัตนวิชัย)
ปลัดเทศบาล
โทร : 083-3450367
(นายพรประสิทธิ์ รัตนวิชัย)
ปลัดเทศบาล
โทร : 083-3450367
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งการทุจริตหรือตรวจสอบการทุจริต

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 32