เทศบาลตำบลนิเวศน์ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นิเวศน์
อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
Niwes Subdistrict Municipality

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
โครงการอบรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
รายละเอียด : วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น.เทศบาลตำบลนิเวศน์ โดยนายณรงค์ฤทธิ์ นาอ่อน นายกเทศมนตรีตำบลนิเวศน์ พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัย และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมโครงการอบรมเครือข่ายเด็กและเยาวชน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นการสนับสนุนให้สภาเด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันและห่างไกลยาเสพติด ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด ณ โรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัย โดยมี พ.ต.ท. ประเสริฐ สุ่มมาตย์ สถานีตำรวจภูธรหน่อม เป็นวิทยากรในโครงการฯ ดังกล่าว
ผู้โพส : admin