เทศบาลตำบลนิเวศน์ call ข้อมูลการติดต่อ public ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

เทศบาลตำบล
นิเวศน์
อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
Niwes Subdistrict Municipality

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย
รายละเอียด : วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายณรงค์ฤทธิ์ นาอ่อน นายกเทศมนตรีตำบลนิเวศน์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิเวศน์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท กลุ่มผู้ปลูกพืชผักปลอดสารพิษ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างการดูแลสุขภาพของประชาชน ในพื้นที่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (มหาชน) พอช. โดยมี นายดำรงศักดิ์ นาคีสังข์ นายอำเภอธวัชบุรีเป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้โพส : admin