เทศบาลตำบลนิเวศน์ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นิเวศน์
อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
Niwes Subdistrict Municipality

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
ตรวจเยี่ยมผู้พิการทางสติปัญญา
รายละเอียด : วันที่ 15 มิถุนายน 2565 นางเพ็ญจิตร วังผือ รองนายกเทศมนตรีตำบลนิเวศน์ นางสาวพนธภรณ์ สุ่มมาตย์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง และนางดัชนีรัช ปิ่นทอง นักพัฒนาชุมชน ออกตรวจเยี่ยมบ้านผู้พิการทางสติปัญญาร่วมกับมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด โรงเรียนศึกษาพิเศษจังหวัดร้อยเอ็ด และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด รายนายวันชนะ บุษยาตรัส หมู่ที่ 4 เด็กชายปรากรวิทย์ ผดุงสมัย หมู่ที่ 9 และเด็กหญิงลลิตา รู้ยืนยง หมู่ที่ 17 ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้โพส : admin