เทศบาลตำบลนิเวศน์ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นิเวศน์
อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
Niwes Subdistrict Municipality

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
โครงการส่งเสริมอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น "หลักสูตรสานตะกร้าหวาย"
รายละเอียด : วันที่ 14-17 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลนิเวศน์ จัดอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น "หลักสูตรสานตะกร้าหวาย" ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ดให้กับเด็กและเยาวชน ร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูภูมิปัญญาท้อถิ่น เพื่อพัฒนาทักษะด้านอาชีพ สร้างรายได้ให้เด็กเยาวชน ได้นำความรู้ที่ได้ ไปใช้ในการประกอบอาชีพ หรือสร้างอาชีพเสริมของครอบครัว เพื่อสร้างรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว ณ ศาลาประชาคมบ้านนิคม หมู่ 17 ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้โพส : admin